Organisatie

Kunstspot is een initiatief van het Centrum Beeldende Kunst (CBK Groningen) en komt tot stand in samenwerking met het Groninger Museum, House of Design en Academie Minerva. Jonge, getalenteerde professionals maken de verhalen, Regina Zwaagstra, communicatiemedewerker van het Groninger Museum, coacht hen hierbij. De hoofdredactie, bestaande uit vertegenwoordigers van het Centrum Beeldende Kunst Groningen (CBK Groningen), Groninger Museum, House of Design en Academie Minerva dragen de onderwerpen aan. De keuze voor het plan van aanpak, de invalshoek, het genre, etc. ligt bij de redactie. De projectleiding ligt in handen van Marjolein van der Meer.

Scroll To Top